Dobijena dozvola za izgradnju postrojenja rafinacije

LOZNICA, 04. novembra 2019. – Privredno društvo ’’EcoMet Reciklaža’’ iz Loznice, dobilo je dozvolu za izgradnju pogona za rafinaciju sirovog olova iz reciklaže otpadnih akumulatora, koji će, kada bude kompletno završen i opremljen, proizvoditi olovo visoke čistoće.

U skladu sa važećim zakonodavstvom iz oblasti zaštite životne sredine, proceduru pribavljanja pomenute dozvole za izgradnju postrojenja rafinacije, pratila je i izrada Studije o proceni uticaja projekta na životnu sredinu. U ovom postupku ispoštovani su svi traženi zahtevi iz oblasti ekologije, te je nadležno Ministarstvo zaštite životne sredine dalo saglasnost na predmetnu Studiju, o čemu je javnost blagovremeno obaveštena putem medija.

Ovo je samo još jedna potvrda da je celukupno poslovanje privrednog društva ’’EcoMet Reciklaža’’ u potpunosti posvećeno poštovanju normi i odredaba koje na ekološki bezbedan način tretiraju proizvodni proces. Činjenica da poštovanje zahteva iz oblasti zaštite životne sredine postaje sve aktuelnija tema u našem društvu, za privredno društvo ’’EcoMet Reciklaža’’ ne predstavlja prepreku već samo motiv da sve svoje proizvodne procese uskladi sa važećim ekološkim standardima i normama i time se pozicionira kao pozitivan primer poslovanja i društveno-ekološke odgovornosti.

Stoga su u narednom periodu planirane brojne aktivnosti, koje će osim izgradnje novog objekta rafinacije, obuhvatiti i poslove na poboljšanju svih činilaca životne sredine u zoni proizvodnog kompleksa u Zajači.

 

Studenti Rudarsko-geološkog fakulteta u poseti privrednom društvu ’’EcoMet reciklaža’’

Studenti Rudarsko-geološkog fakulteta u poseti privrednom društvu ’’EcoMet reciklaža’’

U okviru sprovođenja terenske prakse studenti master studija na Rudarsko-geološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, posetili su danas privredno društvo ’’Ecomet Reciklaža’’.

Master studenti studijskog programa Regionalna geologija, na čelu sa prof. dr Ljupkom Rundićem, obišli su proizvodni kompleks i rudarska okna u Zajači. Svesni  vekovne tradicije rudarenja na ovom prostoru, studenti su imali priliku da na terenu vide procese istražnih radova rude antimona u Zajači, koji se obavljaju najsavremenijim metodama i uz nadzor stručnih lica iz oblasti rudarstva.

Ova poseta budućih stručnjaka  iz oblasti geologije odslikava želju menadžmenta privrednog društva ’’EcoMet Reciklaža’’ da se budućnost kompanije mora graditi prvenstveno na upošljavanju visoko obrazovanih kadrova koji će svojim znanjem omogućiti započeti trend poslovanja  po najvišim svetskim standardima.

Po završenoj poseti, lepe utiske poneli su i gosti i  domaćini, sa obostranom željom da se ovakav vid saradnje nastavi i u budućnosti.