Dobijena dozvola za izgradnju postrojenja rafinacije

LOZNICA, 04. novembra 2019. – Privredno društvo ’’EcoMet Reciklaža’’ iz Loznice, dobilo je dozvolu za izgradnju pogona za rafinaciju sirovog olova iz reciklaže otpadnih akumulatora, koji će, kada bude kompletno završen i opremljen, proizvoditi olovo visoke čistoće.

U skladu sa važećim zakonodavstvom iz oblasti zaštite životne sredine, proceduru pribavljanja pomenute dozvole za izgradnju postrojenja rafinacije, pratila je i izrada Studije o proceni uticaja projekta na životnu sredinu. U ovom postupku ispoštovani su svi traženi zahtevi iz oblasti ekologije, te je nadležno Ministarstvo zaštite životne sredine dalo saglasnost na predmetnu Studiju, o čemu je javnost blagovremeno obaveštena putem medija.

Ovo je samo još jedna potvrda da je celukupno poslovanje privrednog društva ’’EcoMet Reciklaža’’ u potpunosti posvećeno poštovanju normi i odredaba koje na ekološki bezbedan način tretiraju proizvodni proces. Činjenica da poštovanje zahteva iz oblasti zaštite životne sredine postaje sve aktuelnija tema u našem društvu, za privredno društvo ’’EcoMet Reciklaža’’ ne predstavlja prepreku već samo motiv da sve svoje proizvodne procese uskladi sa važećim ekološkim standardima i normama i time se pozicionira kao pozitivan primer poslovanja i društveno-ekološke odgovornosti.

Stoga su u narednom periodu planirane brojne aktivnosti, koje će osim izgradnje novog objekta rafinacije, obuhvatiti i poslove na poboljšanju svih činilaca životne sredine u zoni proizvodnog kompleksa u Zajači.

 

Posted in Vesti.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *