Dokumenti

  • Podaci o firmi APR
  • Na osnovu Rešenja (pdf) Ministarstva zaštite životne sredine, privredno društvo ”EcoMet Reciklaža doo” vrši skladištenje i tretman opasnog otpada (otpadnih olovnih akumulatora) sledećih indeksnih brojeva:

     – 16 06 01*

     – 20 01 33*