Rudnik Zajača

Rudnik Zajača
Zajača se nalazi u Podrinjskom regionu, u zapadnoj Srbiji. Najveća i najvažnija nalazišta antimona nalaze se u perifernoj zoni granodioritskog masiva planine Boranja.
Prateći liniju Dinarskog venca, od severo-zapada do jugoistoka, prisutni su brojni rudnici : Brasina, Zajača, Stolice rudnik (Kik, Dolić, Madjupac) i Rujevac, kao prevashodno nalazišta antimona u uglavnom karbonskim, Trijas sedimentima i meta sedimentima.
Rezerve i resursi
Nedavni proračuni zasnovani su na rezultatima istraživanja tokom perioda od 2008.¬2014, kao i na rezultatima iz XX veka.
Obim istraživačkih radova u prošlosti je imresivan (uglavnom od 1945 do 1991):
• Približno 63 000 metara podzemnih radova (Zajača&Brasina)
• 665 bušotina, sa ukupno 44.047 metara (u Zajači)
• Bezbrojni rovovi, kratke osovine i površinski istraživački kopovi
Uprkos ovoj činjenici, do sada nije bilo značajnog sistematskog rada. Na osnovu istorijskih podataka, problemi sa vađenjem jezgra u bušotinama su bili značajni, kao i neodgovarajuće mali broj uzoraka, i u jezgrima i kod podzemnih radova, što ne daje dobre osnove za ispravna proračunavanja.
Podaci o evidenciji jezgara ukazuju na vrlo čest nedostatak jezgra u zonama za koje se pretpostavlja da su mineralizovane (kontakt, rasedne zone). Tokom poseta geološki tim vrlo često je procenjivao evidentno bolji kvalitet nego u istorijskim podacima (na primer hodnik 403, Turin), što treba proveriti u budućem istraživanju.
Ove činjenice su dovele do zaključka da su rezultati proba niži nego u realnosti i da gustina ovih zona nije precizno utvrđena. Količine koje su predstavljene u sledećem poglavlju su procenjene, ali sa svim nedostacima i problemima koji su navedeni u prethodnom tekstu. Započeti su istražni geološki radovi na lokalitetu rudnika u Brasini i Rajićeva gora, koji su takođe u vlasništvu privrednog društva ”EcoMet Reciklaža” d.o.o.
Procenjene količine
Poređenje istočno-evropskog i međunarodnog sistema kategorizacije
• A, B- dokazane rezerve / izmereni resurs
• C1 – dokazane ili verovatne rezerve / naznačeni resurs
• C2 – verovatne rezerve / naznačeni resurs/pretpostavljeni resurs
Zajača Centralni Revir nalazište (Zavorje i Štira)