Poštovani,

Rukovodstvo, odgovorna lica i svi zaposleni u “EcoMet Reciklaža” doo su opredeljeni za sprovođenje i stalno unapređenje integrisanog sistema menadžmenta kvalitetom, zaštite životne sredine i bezbednosti i zdravlja na radu (IMS), a u skladu sa zahtevima standarda QMS i EMS (ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 i OHSAS 18001).

Primenom navedenih standarda, “EcoMet Reciklaža” doo se opredelila za interaktivno sprovođenje politike zaštite životne sredine i obavljanja osnovnih delatnosti preduzeća. U tom smislu, osnovne obaveze preduzećasu:

 • da sve aktivnosti obavlja u skladu sa odgovarajućim zakonskim, podzakonskim i drugim aktima vezanim za zaštitu životne sredine (EU direktive, međunarodne konvencije, protokoli i dr.),
 • da identifikuje, procenjuje i kontroliše rizike kod poznatih uzroka mogućih povreda i bolesti vezanih za radne procese i okruženje;
 • da identifikuje moguće uticaje svih aktivnosti na kvalitet životne sredine, bezbednost i zdravlje zaposlenih i stanovništva u okruženju proizvodnih pogona,
 • da obavlja redovan monitoring životne sredine u skladu sa zakonskom regulativom,
 • da sprovodi kontrolu rada proizvodnih procesa i primenjuje odgovarajuće mere u cilju smanjenja emisije zagađujućih materija u životnu sredinu,
 • da planira mere i aktivnosti u cilju prevencije mogućih udesnih situacija,
 • da planira mere i aktivnosti u cilju pripravnosti i odgovora na moguće udesne situacije,
 • da unapređuje komunikaciju sa organima lokalne samouprave i drugim zainteresovanim stranama, u skladu sa društveno odgovornim poslovanjem,
 • da štedi prirodne resurse i njima racionalno upravlja,
 • da pri planiranju, izgradnji i izboru opreme primenjuje smernice najboljih dostupnih tehnika, u skladu sa referentnim BREF dokumentima (Best available techniques Reference documents),
 • da vrši permanentnu obuku i podiže svest zaposlenih o značaju zaštite životne sredine , bezbednosti i zaštite na radu i zaštite od udesa.

Rukovodstvo “EcoMet Reciklaža” doo