Otkup akumulatora EcoMet Reciklaža d.o.o

EcoMet Reciklaža d.o.o. | Dokumenti i dozvole

“EcoMet Reciklaža" d.o.o., s obzirom na to da joj je proizvodnja olova iz otpadnih akumulatora osnovna planirana delatnost, a u skladu sa pozitivnim propisima, dužna je da pribavi odgovarajuće dozvole za upravljanje otpadom, odnosno da podnese sledeća dokumenta nadležnim organima:

 1. Dozvola za sakupljanje i transport opasnog otpada na teritoriji Republike Srbije
 2. Integralna dozvola za skladištenje i tretman opasnog otpada (otpadnih olovnih akumulatora)
 3. Rešenje o davanju saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta rafinacije olova
 4. Rešenje o izdavanju vodne dozvole
 5. Saglasnost na Plan zaštite od požara
 6. Rešenje o razvrstavanju objekata u kategorije ugroženosti od požara
 7. Rešenje o razvrstavnju pravnog lica u II3 kategoriju ugroženosti od požara
 8. Rešenje o davanju saglasnosti na Projekat sanacije i fitoremedijacije
 9. Rešenje Ministarstva rudarstva i energetike o nastavku eksploatacije antimona u ležištu Zajača- Centralni Revir, opština Loznica
 10. Rešenje Ministarstva rudarstva i energetike za nastavak eksploatacije Sb, Pb,Zn u ležištu Rajićeva Gora/ istočni Kopaonik/, opština Brus
 11. Rešenje MInistarstva rudarstva i energetike za nastavak eksploatacije antimona u ležištu Brasina, opština Mali Zvornik
 12. Rešenje Ministarstva zaštite životne sredine da "Ecomet Reciklaža" d.o.o. nije operater Seveso postrojenja
 13. Rešenje Ministarstva zaštite životne sredine "Saglasnost nosiocu projekta preduzeću "EcoMet Reciklaža" d.o.o. na Studiju o proceni uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu projekta Proizvodni kompleks "EcoMet Reciklaža" d.o.o., na k.p. broj 505,694 i 717  KO Zajača"

 14. Rešenje - upotrebna dozvola izgrađenih instalacija privrednog prirodnog gasa
 15. Rešenje Ministarstva gradjevinarstva, saobraćaja i infrastrukture o ozakonjenju svih objekata.
 16. Rešenje Ministarstva zaštie životne sredine o izdavanju Integralne dozvole za tretman odnosno skladištenje i ponovno iskorišćenje neopasnog i opasnog odpada, registarski broj 3301

Pored gore navedene dokumentacije, Plan detaljne regulacije industrijskog kompleksa u Zajači predvideo je izgradnju nove deponije metalurške olovne šljake na ispražnjenoj lokaciji stare - istorijske industrijske deponije jalovine i šljake, čiju sanaciju i zatvaranje finansira Republika Srbija preko nadležnog Ministarstva za zaštitu životne sredine.

U toku je donošenje plana dugoročnog razvoja metalurške proizvodnje kao osnove za izradu potrebne dokumentacije i pribavljanja saglasnosti za izgradnju nove deponije. U cilju dugoročnog rešavanja pitanja deponovanja šljake iz pirometalurškog procesa topljenja olova, predviđena je izgradnja savremene deponije na površini od oko 90 ari, na prostoru koji je za tu namenu i predviđen Planom detaljne regulacije industrijske zone “Zajača” u Zajači. Poštovanjem svih zakonskih odredbi pri projektovanju, izgradnji i eksploataciji planirane deponije, omogućiće se trajno, ekološki i ekonomski održivo rešenje ovog pitanja.

Mi imamo mrežu za otkup akumulatora i drugih uređaja na celoj teritoriji Srbije

Otkup akumulatora i drugih uređaja bogatih olovom obavljamo u svim gradovima Srbije po najvišim cenama i najboljim uslovima za prodavce.

Kontaktirajte nas

Zanimaju vas dodatne informacije o našim uslugama i delatnosti? Pozovite nas u bilo koje vreme na 015/892-134 ili nam pošaljite poruku preko naše kontakt stranice.

Ako želite dan kontaktirate poštom ili da nas posetite, mi se nalazimo na adresi: Jovana Cvijića 11, 15300 Loznica

Otkup akumulatora EcoMet | StrelicaKontakt
Otkup akumulatora EcoMet | StrelicaKontakt

Zaštita životne sredine

Ekološki izazovi u sadašnjoj fazi razvoja društva na Zemlji, najveći su izazovi sa kojim se suočava ljudska civilizacija. Globalna ekološka kriza sa kojom se suočava čovečanstvo povećala je našu svest i nivo odgovornosti ka prirodi i životnoj sredini.

Firma "EcoMet Reciklaža" d.o.o. ulazi u kategoriju firmi sa visokim stepenom ekološke odgovornosti. Radite sa nama, pomozite nam da očistimo našu životnu sredinu i da budemo zdraviji!

Otkup akumulatora EcoMet Reciklaža d.o.o | StrelicaKontakt

Naši partneri

Otkup akumulatora EcoMet Reciklaža d.o.o. | Tehnološko-metalurški fakultet Otkup akumulatora EcoMet Reciklaža d.o.o. | Institut za ekonomiku poljoprivrede IEP Purchase of batteries EcoMet Recycling ltd | Ludan Otkup akumulatora EcoMet Reciklaža d.o.o. | GasTeh Otkup akumulatora EcoMet Reciklaža d.o.o. | Elmont Čačak
Otkup akumulatora EcoMet Reciklaža d.o.o. | Weishaupt Otkup akumulatora EcoMet Reciklaža d.o.o. | Enikon Otkup akumulatora EcoMet Reciklaža d.o.o. | Institut za preventivu Otkup akumulatora EcoMet Reciklaža d.o.o. | KBV Datacom Otkup akumulatora EcoMet Reciklaža d.o.o. | Institut MOL